Ajutoarele pentru PFA, IMM, ONG: Noua formă a procedurii, cu anumite restricții la achiziții

Ministerul Economiei a publicat joi o nouă formă a procedurii pentru Măsura 1 – granturi de 2.000 de euro pentru IMM, PFA, ONG și cabinete medicale individuale, cu unele modificări față de proiectul inițial.

Noul text nu mai poartă titulatura de „proiect de procedură”, ci este numit direct „procedură”, rezultând din analiza în urma propunerilor venite în perioada de consultare publică. Potrivit unor surse din minister, aceasta este forma finală a textului, dar mai trebuie aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial.

La prima vedere, în acest nou text s-au introdus expres câteva restricții la achiziții, specifice finanțărilor cu surse europene:

  • Nu sunt eligibile cheltuielile aferente achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile.
  • Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
  • Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
  • Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului.

În rest, principalele prevederi au rămas cam aceleași.

Bugetul total al măsuri este de 100 de milioane de euro, care ajunge pentru 50.000 de beneficiari. Cei 2.000 de euro, sumă fixă, se acordă în ordinea primul venit – primul servit.

Înscrierile se vor face pe portalul https://granturi.imm.gov.ro/auth/login , la o dată care va fi comunicată.

Categoriile de beneficiari:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019.

b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 130/2020.

c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverințe-formular și încărcarea acesteia în aplicația de înscriere, emisă de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/direcția de sănătate publică județeană, după caz (Anexa 3).

Condiții pentru beneficiari:

  • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/CMI pentru care începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
  • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor PFA, ONG, CMI.
  • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant;
  • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019;
  • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană;
  • codul CAEN pe care aplicatul aplică trebuie să fie autorizat la momentul înscrierii în cadrul etapei 2 (de solicitare propriu-zisă a finanțării).

Cheltuieli eligibile:

a)    cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b)    datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
c)    cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
d)    cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e)    cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
f)    cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
g)    cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
h)    cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului.

Descarcă de AICI noua formă a procedurii de implementare a măsurii 1 – microgranturi de 2.000 Euro, cu anexe.

 Sursa: startupcafe.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *